Thông báo: Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp MBA

Thông báo: Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp MBA
Thông báo: Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp MBA
Thông báo: Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp MBA
Kính gửi: Hội Viên Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Đồng Tháp.
 
 
Ban Thường Vụ Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Đồng Tháp thông báo đến tất cả Hội viên có nhu cầu về đào tạo Thạc sĩ Điều hành Cao cấp MBA, theo chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. HCM. (có đính kèm chi tiết thông báo tại đây)
Thời gian đăng ký: đến hết 14/12/2017
Mọi thông tin đăng ký học, liên hệ về Văn phòng Hội Nữ Doanh nhân tỉnh, qua ĐT: 0277 3828386 hoặc 0939 316 243 (Gặp Hương)