THÔNG BÁO: Hội thảo "Xây dựng thương hiệu - nền tảng để tạo dựng lợi thế cạnh tranh và phát triển thương hiệu mạnh cho DNNVV Việt Nam".

THÔNG BÁO: Hội thảo "Xây dựng thương hiệu - nền tảng để tạo dựng lợi thế cạnh tranh và phát triển thương hiệu mạnh cho DNNVV Việt Nam".
THÔNG BÁO: Hội thảo "Xây dựng thương hiệu - nền tảng để tạo dựng lợi thế cạnh tranh và phát triển thương hiệu mạnh cho DNNVV Việt Nam".
Kính gửi: Quý Hội viên.
    
  VCCI-HCM tổ chức hội thảo với nội dung như sau: 
  Chủ đề: "Xây dựng thương hiệu - nền tảng để tạo dựng lợi thế cạnh tranh và phát triển thương hiệu mạnh cho DNNVV Việt Nam"
        Thời gian: 8h-11h30 ngày 16/8/2017
        Đối tượng: Lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà quản lý... (Ưu tiên: các nữ doanh nhân, nữ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp)
        Chi phí: miễn phí (được ngân sách nhà nước và đối tác hỗ trợ)
           (Có đính kèm chương trình)
    Quí hội viên quan tâm vui lòng đăng ký thông tin về Văn phòng Hội Nữ Doanh nhân tỉnh. Mọi thông tin xin liên hệ về Văn phòng Hội Nữ Doanh nhân tỉnh, số điện thoại: 0277 382 83 86.
         Trân trọng cảm ơn!

File đính kèm: Công văn và chương trình dự kiến